slide001

De naam zegt het al. Landschapsfotografie is het fotograferen van een landschap. Maar wat is eigenlijk de definitie van een landschap? Op Wikipedia staat oa het volgende:

” een geheel van geologische, biologisch-/ecologische en cultuurhistorische elementen die met elkaar in een gegeven gebied een geheel vormen en in één keer zichtbaar zijn ofwel het “totaalbeeld dat de aan de aardoppervlakte waarneembare verschijnselen te zien geven”.[2]

  • een “gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen”.[3]
  • landschap als ecosysteem: een “complex van relatiestelsels, tezamen een herkenbaar deel van het terrestrisch aardoppervlak vormend, dat gemaakt is en in stand wordt gehouden door de wisselwerkingen van levende en niet-levende natuur, inclusief de mens”.[4]

In bovenstaande definities gaat het om de zichtbare elementen van de omgeving (het totaalbeeld), een bepaalde regio (het gebied), processen (fysische, biologische en menselijke activiteiten) en de relaties tussen deze elementen (het systeem) en de resultante hiervan (het patroon).

Een eerste indeling van landschappen is:

  • natuurlandschap: het landschap met geen of weinig menselijke invloed. Landschap dat niet in cultuur is gebracht, dus zonder infrastructuur, zonder perceelscheidingen en zonder ontwatering. Het natuurlandschap ordent en handhaaft zichzelf. Het is al of niet beïnvloed door menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. Jagende en verzamelende volken hebben gewoonlijk een nauwelijks waarneembare invloed.
  • cultuurlandschap: landschap waarbij dominante sporen van menselijke activiteit zijn waar te nemen, zoals de meeste akker- en weidelandschappen. Voorbeelden van de meest extreme vormen van cultuurlandschap zijn het stedelijk landschap en het industrieel landschap. Zelfs in deze landschappen komen nog veel natuurlijke elementen voor, bijvoorbeeld zich spontaan vestigende planten en dieren.
  • halfnatuurlijk landschap: landschap waarin het vegetatiepatroon niet grotendeels door mensen bepaald wordt, maar dat wel in wisselwerking met de mens is ontstaan en afhankelijk is van menselijk ingrijpen.”

 

Je kunt landschappen dan ook weer onderverdelen in gebieden bijv. Heide,bos,meren en rivieren, bergen, polders en weidelandschappen. Elk gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken en voor het fotograferen van deze gebieden is het goed als je weet wanneer het er op zijn mooist is. een bekend voorbeeld is heide. Heide bloeit in de maand augustus en dus zal je dan op pad gaan om met mooie heidelandschappen thuis te komen. Het bos is in de herfst als de bladeren kleuren op zijn mooist. Je zal je dus moeten verdiepen in het landschap dat je wilt fotograferen. Dit kan door op internet te zoeken naar foto`s van landschappen en door er op uit te gaan en inspiratie op te doen.

(tip)Kijk eens op google maps naar je eigen omgeving en kijk wat voor typen landschap je kunt vinden.

 

in de volgende post ga ik het hebben over materiaal. Wat heb je nodig voor het maken van een landschapsfoto.